i2 i3

Obiectivele generale anuale ale Companiei noastre sunt:


team

 • In domeniul sanatatii si securitatii in munca:
 • Minimizarea posibilitatilor de producere a unor aspecte cu risc privind sanatatea si securitatea muncii pentru angajatii proprii, colaboratori si vizitatori;
 • Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale ca urmare a activitatilor desfasurate;
 • Constientizarea la nivelul tuturor angajatilor a preocuparilor companiei privind securitatea ocupationala, sanatatea si protectia mediului.

 • In domeniul calitatii:
 • Satisfacerea cerintelor clientilor prin furnizarea de produse de calitate, corelate cu respectarea riguroasa a clauzelor contractuale si a celor de legislatie aplicabile domeniului nostru de activitate;
 • Dezvoltarea unui sistem de relatii de parteneriat pe termen lung cu furnizorii cu care colaboram;
 • Asigurarea functionarii profitabile pe termen lung a organizatiei;
 • Satisfacerea cerintelor personalului organizatiei prin asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii (echipamente, mediu de lucru), crearea unor modalitati optime de comunicare, asigurarea instruirii continue si a imbunatirii performantelor in plan profesional, motivarea si implicarea personalului in activitatea organizatiei.
 • In domeniul protectiei mediului:
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale si consumabile;
 • Imbunatatirea managementului global al organizatiei.


objectives_boat
stand

Obiectivele generale stabilite sunt duse la indeplinire prin definirea obiectivelor specifice in cadrul Programelor de management calitate / mediu / sanatate si securitate in munca.


Director General Obiective generale >